Výzkum očních pohybů

Projekt výzkumu očních pohybů, kterého se účastní také personálně poradenská společnost MotivP postoupil do nové fáze - pilotní testování.

Testovací rozhraní společně se soubory testů jsou již plně připraveny a nyní se začínají zkoumat vztahy mezi výsledky testů a výsledky snímaných očních pohybů. Očekávají se velmi cenné poznatky přímo související s diagnostikou osobnostních vlastností, duševních stavů a kompetencí.

Cílem projektu výzkumu očních pohybů je vytvořit a ověřit testovací prostředí pro efektivní hodnocení vybraných vlastností a pracovních kompetencí.

Partneři projektu jsou MotivP, ČVUT, Eyedea, Medicton a TA ČR.

Zaujala Vás myšlenka výzkumu očních pohybů? Přečtěte si také krátký článek na stránkách MotivP.com s názvem Co můžeme vyčíst z očí?

 

Projekt č. TH01010233, „Využití technologie sledování očních pohybů pro testování kompetencí“ je řešen s finanční podporou TA ČR.

TA ČR